Sinds 1 februari 2021 zijn er nieuwe maatregelen van toepassing op de organisatie van buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar.

Ook voor de organisatie van sportactiviteiten voor kinderen en jongeren gelden dus nieuwe regels. Ze sporten voortaan in bubbels van 10.

De huidige werking van onze zwemclub komt hierdoor niet in gedrang.

De grote lijnen van ons draaiboek (draaiboek zwemmen met Corona-beperkingen) blijven behouden.

Voor volwassenen blijven de sportbubbels beperkt tot 4 personen :

  • steeds dezelfde 4 personen (binnenkomen, gebruik kleedkamer en verlaten zwembad)
  • gelijktijdig het zwembad betreden (met mondmasker)
  • samen trainen in één baan (2 verschillende bubbels per baan die elkaar kruisen, is toegestaan met bubbels die vertrekken van tegenovergestelde zijdes).

De bezetting van groepscabines wordt beperkt voor iedereen (bij aankomst zal de te gebruiken kleedkamer toegewezen worden).

Wel wensen we eraan te herinneren dat de registratieplicht van toepassing blijft. Registreer elke zwembeurt. Doe dat alsjeblief reeds daags voordien, en uiterlijk de dag zelf voor 17u.

Registreer je via volgende link: ik registreer mijn zwembeurt bij Zwemclub Dilbeek - Orka's

Dinsdagmorgen 60+

Op dinsdagmorgen kan er door de groep 60+ enkel gezwommen worden – er zal geen aquagym gegeven worden. Gelieve hiermee rekening te houden!