Herstart van de zwemlessen tijdens Corona (enkel voor leden van Zwemclub dilbeek vzw - Orka's)

Het zwemmen tijdens de geldende corona-beperkingen zal op een aangepaste wijze dienen te verlopen. Naast de verschillende richtlijnen die er zijn voor onze gedragingen en bewegingen, is er vooral een beperking op het aantal aanwezigen (d.i. zowel zwemmers, begeleiders, lesgevers, clubverantwoordelijken) in de zwemhall.
De beperking voor de opstart van Dilkom is ingesteld op de aanwezigheid van maximaal 50 personen (vanaf 01/09/20 en zal geëvalueerd worden op 15/10/20 waarna bijsturingen mogelijk zijn).

Welbekend bij u allen is de verplichte registratie in het kader van de contact tracing (zoals bij andere events, uit eten gaan, een cafébezoek, …).

Deze verplichting is er ook voor deelname aan de zwemlessen. Zonder registratie zijn wij genoodzaakt om de toegang te weigeren.

Registreer je via volgende link: ik registreer mijn zwembeurt bij Zwemclub Dilbeek - Orka's

Onze aangepaste werkwijze kan je terugvinden in het uitgewerkte draaiboek zwemmen met Corona-beperkingen